Vážení pacienti.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, prosíme, nenavštěvujte ordinaci praktického lékaře.

Pracovníci ordinace jsou Vám k dispozici ve standardní ordinační době prostřednictvím telefonního, event. e-mailového spojení:

321 763 047 / praktik.velim@seznam.cz

Stávající opatření nijak neomezí:

  • plynulé odesílání chronické medikace prostřednictvím eReceptů (standardní sms zprávou),
  • vystavování eNeschopenek.

Je zajištěno poskytnutí nezbytné zdravotní péče pro pacienty s akutními obtížemi, a to po předchozí telefonické domluvě, tak aby bylo v maximální možné míře zamezeno mísení zdravé populace s nemocnými.

Stále platí, že pacienti, na něž se vztahuje karanténa a současně mají klinické příznaky, nenavštěvují osobně ordinaci praktického lékaře – telefonují.

Omezeny, resp. dočasně zastaveny jsou veškeré činnosti z titulu:

  • registračních a preventivních prohlídek,
  • očkování,
  • vyšetření pro potřebu posudkové činnosti ČSSZ (invalidní důchody, závislosti, .. atp.),
  • pracovně-lékařských služeb (pracovní prohlídky, vystavování výpisů ze zdravotní dokumentace, ..),
  • posudkové činnosti (řidičské, zbrojní, potravinářské či jiné průkazy a posudky).

Veškerá opatření jsou činěna z důvodu ochrany zdraví všech zúčastněných, tj. jak zdravotníků, tak vás – pacientů.

Děkujeme za pochopení.

 

Praktik Velim, po předchozí dohodě s lékařem, provádí registrace nových pacientů.

Společnost Praktik Velim Vám ráda zašle lékařský předpis k Vaší pravidelné, resp. praktickým lékařem nově indikované medikaci prostřednictvím SMS či e-mailu. Máte-li o tuto službu zájem, zasílejte, prosím, své požadavky zahrnují jasnou specifikaci žadatele, kontaktních údajů a požadované medikace na e-mail praktik.velim@seznam.cz či žádejte osobně na tel.č. 321 763 047.

Naše společnost zabezpečuje komplexní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Poskytujeme soustavnou péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní službu apod.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, jejich seznam a ceník služeb najdete v sekci Zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme rovněž služby v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy, podniky různých zaměření.

Provozní doba Ordinační doba
Zahájení provozní doby  Odběry Akutní případy  Objednaní  Pouze plánovaná / závodní péče Návštěvní doba
Po 6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00 15,00-18,00 po dohodě
Út       7,00 7,00-8,00 7,00-10,00 10,00-12,00  po dohodě
St     12,00 12,00-18,00 po dohodě
Čt       6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00  po dohodě
      6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00 po dohodě

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní onemocnění, tj. ošetření, jež nesnesou odkladu, tedy není možné se předem řádně objednat a ošetření samotné tak absolvovat s, byť jen krátkým – několikadenním .., odkladem.

V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, zajišťujeme pracovnělékařskou péči, tj. úkony spojené s posouzením zdravotní způsobilosti k práci, dohledem na pracovišti a nad výkonem práce, školení poskytování první pomoci a další povinnosti na poli pracovního lékařství.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM SPRAVUJEME VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO KONTAKTU.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.