Vážení pacienti,

nacházíme se v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.
Častým onemocněním, proti kterému existuje účinná prevence v podobě očkování, je chřipka.

Lékaři zdravotního zařízení Praktik Velim s.r.o. doporučují využít možnosti očkování. 

Očkování je prováděno v ordinacích Velim a Cerhenice

za použití tetravalentních vakcín VAXIGRIP TETRA a EFLUELDA

Vakcína proti chřipce EFLUELDA je tetravalentní vakcína, která obsahuje proti standardním vakcínám 4x vyšší množství antigenu (60 ug na místo 15 ug). Násobné množství antigenu zvyšuje imunogenní reakci organismu, a tím ochranu jak před vlastním onemocněním, tak i jeho těžkým průběhem.

Pro osoby starší 65 let je tato vakcína stejně jako ostatní vakcíny proti chřipce plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Očkování proti chřipce vakcínou VAXIGRIP TETRA hrazené z veřejného zdravotního pojištění se týká těchto skupin pojištěnců:

a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Samoplátci hradí za očkování prostřednictvím vakcíny:

VAXIGRIP TETRA 500,- Kč 

EFLUELDA 1 200,- Kč


MUDr. Barbora Lustigová
MUDr. Josef Slabý
MUDr. Tomáš Černý
PRAKTIK VELIM s.r.o.

Praktik Velim zabezpečuje komplexní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Poskytujeme soustavnou péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní službu apod.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, jejich seznam a ceník služeb najdete v sekci Zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme rovněž služby v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy, podniky různých zaměření.

Ordinační doba
 Odběry Návštěvní doba
Po 6,30-7,30 8,00-12,00 po dohodě
Út 6,30-7,30 8,00-12,00  po dohodě
St 12,00-18,00 po dohodě
Čt 6,30-7,30 8,00-12,00  po dohodě
6,30-7,30 8,00-11,00 po dohodě

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní onemocnění, tj. ošetření, jež nesnesou odkladu, tedy není možné se předem řádně objednat a ošetření samotné tak absolvovat s, byť jen krátkým – několikadenním .., odkladem.

V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, zajišťujeme pracovnělékařskou péči, tj. úkony spojené s posouzením zdravotní způsobilosti k práci, dohledem na pracovišti a nad výkonem práce, školení poskytování první pomoci a další povinnosti na poli pracovního lékařství.

Mimo ordinační dobu akutní případy ošetří hotovostní služba Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova ulice 146.

V případech ohrožení života či zdraví volejte záchrannou službu – telefon č. 155 nebo 112.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM SPRAVUJEME VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO KONTAKTU.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.