Vážení pacienti,

nacházíme se v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.
Častým onemocněním, proti kterému existuje účinná prevence v podobě očkování, je chřipka.

Lékaři zdravotního zařízení Praktik Velim s.r.o. doporučují využít možnosti očkování. 

Očkování je prováděno v ordinacích Velim a Cerhenice
za použití tetravalentní vakcíny VAXIGRIP TETRA.

Bližší informace ke složení, použití vakcíny k dispozici zde:
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/vaxigrip-tetra
https://www.ockovacicentrum.cz/userfiles/file/vaxigrip-tetra-pil.pdf

Vakcíny proti chřipce i COVID-19 jsou tzv. neživé vakcíny,
které je možné aplikovat s odstupem 14 dnů.

Očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění se týká těchto skupin pojištěnců:

  1. a) nad 65 let věku,
    b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
    c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
    d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Samoplátci hradí 500,- Kč (většina ZP náklady na očkování pacientům – na vlastní žádost – refunduje).

______________________________________________________________________________________________

Praktik Velim zabezpečuje komplexní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Poskytujeme soustavnou péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní službu apod.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, jejich seznam a ceník služeb najdete v sekci Zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme rovněž služby v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy, podniky různých zaměření.

Ordinační doba
 Odběry Návštěvní doba
Po 6,30-7,30 8,00-12,00 po dohodě
Út 6,30-7,30 8,00-12,00  po dohodě
St    12,00-18,00 po dohodě
Čt 6,30-7,30 8,00-12,00  po dohodě
       6,30-7,30 8,00-11,00 po dohodě

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní onemocnění, tj. ošetření, jež nesnesou odkladu, tedy není možné se předem řádně objednat a ošetření samotné tak absolvovat s, byť jen krátkým – několikadenním .., odkladem.

V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, zajišťujeme pracovnělékařskou péči, tj. úkony spojené s posouzením zdravotní způsobilosti k práci, dohledem na pracovišti a nad výkonem práce, školení poskytování první pomoci a další povinnosti na poli pracovního lékařství.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM SPRAVUJEME VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO KONTAKTU.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.