Plánovaná dovolená: 23. 7. – 10. 8. 2018 / zastupuje MUDr. Kaprálová /blíže na str. „Aktuality“/.

Společnost Praktik Velim, po předchozí dohodě s lékařem, provádí registrace nových pacientů.

Naše společnost zabezpečuje komplexní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Poskytujeme soustavnou péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní službu apod.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, jejich seznam a ceník služeb najdete v sekci Zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme rovněž služby v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy, podniky různých zaměření.

Pro objednané pacienty je k dispozici internista-kardiolog a chirurg.

Provozní doba Ordinační doba
Zahájení provozní doby  Odběry Akutní případy  Objednaní  Pouze plánovaná péče Návštěvní doba
Po 6,30 7,00-8,00 8,00-10,00 10,00-12,00 15,00-18,00 15,00-17,00
Út       7,00 7,00-8,00 9,00-10,00 10,00-12,00  15,00-17,00
St     13,00 15,00-18,00  11,00-13,00
Čt       6,30  7,00-8,00 8,00-10,00 10,00-12,00 13,00-15,00  15,00-17,00
      6,30 7,00-8,00 8,00-10,00 10,00-12,00 12,00-14,30

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní onemocnění, tj. ošetření, jež nesnesou odkladu, tedy není možné se předem řádně objednat a ošetření samotné tak absolvovat s, byť jen krátkým – několikadenním .., odkladem.

V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, zajišťujeme pracovnělékařskou péči, tj. úkony spojené s posouzením zdravotní způsobilosti k práci, dohledem na pracovišti a nad výkonem práce, školení poskytování první pomoci a další povinnosti na poli pracovního lékařství.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM SPRAVUJEME VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO KONTAKTU.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.