OČKOVÁNÍ COVID 19:

  • Prosíme všechny pacienty nezaregistrované k očkování v centrálním rezervačním systému, nechť se registrují k očkování u svého praktického lékaře, pacienti zdravotnického zařízení Praktik Velim telefonicky na tel. č. 321 763 047 či e-mailem – praktik.velim@seznam.cz /do e-mailového sdělení prosíme uvádět kontaktní telefonní spojení./
  • Očkování samotné pak bude probíhat na základě výzvy od lékaře, bezprostředně poté, co lékař obdrží vakcíny.
  • Předpokládáme, že se tak stane, resp. začne dít v průběhu března, přičemž větší dodávky vakcín a tím i rychlejší očkování lze čekat v dubnu a v květnu.
  • Všichni lékaři zdravotnického zařízení Praktik Velim očkování proti COVID-19 všemi schválenými vakcínami upřímně doporučují a prosí občany, nechť nepodceňují riziko přenosu infekce a eliminují vysoce pravděpodobné fatální dopady na zdraví vlastní i zdraví všech blízkých nejen dodržováním veškerých protiepidemických opatření, ale též a především vlastním očkováním, jež v tuto chvíli vnímáme jako jednoznačně nejefektivnějších a nepostradatelné řešení.
  • Děkujeme za Vaši ohleduplnost, nejen k sobě sama, ale též ke svému okolí.

Vážení pacienti,

v případě, že jste přišli do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 či máte příznaky onemocnění, prosíme, kontaktujte naši ordinaci na tel. č. 321 763 047.

Bude Vám vystavena elektronická žádanka k odběru, na nějž JE NUTNÉ se co možná nejdříve OBJEDNAT.

OBJEDNÁNÍ PCR testu:

Nemocnice Kolínhttps://www.nemocnicekolin.cz/online-objednavani/d-1758/p1=1882

Nemocnice Kutná Horahttps://www.nemkh.cz/

Objednat se můžete na kterémkoliv odběrovém místě – viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Praktik Velim, po předchozí dohodě s lékařem, provádí registrace nových pacientů.

Společnost Praktik Velim Vám ráda zašle lékařský předpis k Vaší pravidelné, resp. praktickým lékařem nově indikované medikaci prostřednictvím SMS či e-mailu. Máte-li o tuto službu zájem, zasílejte, prosím, své požadavky zahrnují jasnou specifikaci žadatele, kontaktních údajů a požadované medikace na e-mail praktik.velim@seznam.cz či žádejte osobně na tel.č. 321 763 047.

Naše společnost zabezpečuje komplexní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Poskytujeme soustavnou péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní službu apod.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, jejich seznam a ceník služeb najdete v sekci Zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme rovněž služby v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy, podniky různých zaměření.

Provozní doba Ordinační doba
Zahájení provozní doby  Odběry Akutní případy  Objednaní  Pouze plánovaná / závodní péče Návštěvní doba
Po 6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00 15,00-18,00 po dohodě
Út       7,00 7,00-8,00 7,00-10,00 10,00-12,00  po dohodě
St     12,00 12,00-18,00 po dohodě
Čt       6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00  po dohodě
      6,30 6,30-8,00 6,30-10,00 10,00-12,00 po dohodě

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní onemocnění, tj. ošetření, jež nesnesou odkladu, tedy není možné se předem řádně objednat a ošetření samotné tak absolvovat s, byť jen krátkým – několikadenním .., odkladem.

V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, zajišťujeme pracovnělékařskou péči, tj. úkony spojené s posouzením zdravotní způsobilosti k práci, dohledem na pracovišti a nad výkonem práce, školení poskytování první pomoci a další povinnosti na poli pracovního lékařství.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM SPRAVUJEME VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO KONTAKTU.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.