Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV – 211)
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP – 201)
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP – 207)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP – 333)