Při život ohrožujících stavech volejte: 155 / 112

Lékařská služba první pomoci pro dospělé – Oblastní nemocnice Kolín
Provozní doba:
– všední den 17:00 – 21:00
– víkend, svátky 8:00 – 20:00
Tel.: 321 756 427

Stomatologická (zubní) pohotovost – Oblastní nemocnice Kolín
Provozní doba:
– pouze víkend, svátky 8:00 – 13:00
Tel.: 321 756 668

Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost – Oblastní nemocnice Kolín
Provozní doba:
– všední den 17:00 – 21:00
– víkend, svátky 8:00 – 20:00
Tel.: 321 756 641

Toxikologie – Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2, Na Bojišti 3
Po požití škodlivé látky, houby, rostliny, nebo při podezření na užívání návykových látek.
Tel.: 224 919 293, 224 915 402