Výkony nehrazené pojišťovnami:

    Výkon Cena
Vyšetření pro vstup do zaměstnání a další posouzení zdravotní způsobilosti k práci 500 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 500 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 500 Kč
Vyšetření sportovce 500 Kč
Předoperační vyšetření /základní, v ceně nezahrnuto EKG vyšetření/ 500 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem 500 Kč
Vyšetření pro držitele střelných zbraní 600 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem 500 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Administrativní výkon na žádost pacienta (přihláška na VŠ, vystavení duplikátů ZD) 300 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 1000 Kč
Výpis pro pojišťovnu při uzavření pojistky 300 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 1000 Kč
Zpráva pro účast na kondičních a rekreačních pobytech 500 Kč
Zpráva po policii, soud apod. 300 Kč
Vyšetření glykémie glukometrem 150 Kč
Injekce i.v., i.m., s.c., i.d. u samoplátce 200 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce 1000 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce 500 Kč
EKG- zhotovení + popis 300 Kč
Vyšetření krevní skupiny 300 Kč
Vyžádaná návštěva pacienta bez veřejného zdravotního pojištění v domácím prostředí  1000 Kč
Aplikace nepovinného očkování 200 Kč

Upozorňujeme pacienty, že tento ceník je orientační, lékař může cenu navýšit dle vlastní úvahy, a to zejména v případech vyšší časové náročnosti, obsáhlosti či požadavku na rychlost vypracování zprávy, posudku, úkonu,  ..