Výkony nehrazené pojišťovnami:

    Výkon Cena
Vyšetření pro vstup do zaměstnání 500 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 500 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 500 Kč
Vyšetření sportovce 500 Kč
Předoperační vyšetření /základní, v ceně nezahrnuto EKG vyšetření/ 500 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem 500 Kč
Vyšetření pro držitele střelných zbraní 550 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem 500 Kč
Výpis z dokumentace 250 Kč
Administrativní výkon na žádost pacienta (přihláška na VŠ, vystavení duplikátů ZD) 100 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 400 Kč
Výpis pro pojišťovnu při uzavření pojistky 300 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 400 Kč
Zpráva pro účast na kondičních a rekreačních pobytech 150 Kč
Zpráva po policii, soud apod. 250 Kč
Vyšetření glykémie glukometrem 150 Kč
Injekce i.v., i.m., s.c., i.d. u samoplátce 150 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce 600 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce 350 Kč
EKG- zhotovení + popis 200 Kč
Vyšetření krevní skupiny 300 Kč
Vyžádaná návštěva v rodině mimo ordinační hodiny 500 Kč
Aplikace nepovinného očkování 200 Kč

Upozorňujeme pacienty, že tento ceník je orientační, lékař může cenu navýšit dle vlastní úvahy, a to zejména v případech vyšší časové náročnosti, obsáhlosti či požadavku na rychlost vypracování zprávy, posudku, úkonu,  ..